ȘCOALA GIMNAZIALĂ IULIAN VESPERHORODNIC DE SUS, JUD. SUCEAVA

”O școală pentru toți, o educație pentru viață!”

 

UNITATEA CU PERSONALITATE JURIDICĂ : ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS

UNITĂȚI ARONDATE:
– GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, HORODNIC DE SUS

– GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, HORODNIC DE SUS

– ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, HORODNIC DE SUS

– GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, HORODNIC DE SUS

– ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, HORODNIC DE SUS

NIVELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT :

–  Preprimar – 3 ani

–  Primar – 5 ani

–  Gimnazial – 4 ani

VIZIUNEA

Școala noastră prin menirea sa, este centrul educației din comunitate, ea este aplecată spre dezvoltarea personalității fiecărui elev, pentru a-i oferi șanse reale în traseul educațional și în viață.

MISIUNEA

          Şcoala Gimnazială ”Iulian Vesper” Horodnic de Sus îşi asumă rolul de iniţiator şi susţinător al educaţiei în comunitate, de păstrător a tradiţiei locale, în spiritul protecţiei mediului înconjurător şi a prieteniei om-natură. Misiunea şcolii noastre este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi orientare profesională a elevilor în vederea adaptării socio – economice. Dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea locală a unui mediu favorabil educației, ținând cont și de valorile antreprenoriale, tehnologice, informaționale, cultural-religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să urmeze studiile în școli superioare sau profesionale, să beneficieze de șansa de a fie educat ca bun cetățean român și european.