ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIAN VESPER”  HORODNIC DE SUS, JUDEȚUL SUCEAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIAN VESPER” HORODNIC DE SUS, JUDEȚUL SUCEAVA

Obiectivele strategice ale unității sunt trasate pe trei direcții: îmbunătățirea participării la educație, îmbunătățirea rezultatelor învățării și îmbunătățirea stării de bine.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 HORODNIC DE SUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 HORODNIC DE SUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIAN VEPSER” ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 HORODNIC DE SUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”IULIAN VEPSER” ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 HORODNIC DE SUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 HORODNIC DE SUS

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 ȘI GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 HORODNIC DE SUS

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CAPRA CU TREI IEZI„ HORODNIC DE SUS

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CAPRA CU TREI IEZI„ HORODNIC DE SUS

 

Cine suntem?

Școala Gimnazială ”Iulian Vesper” Horodnic de Sus, județul Suceava, este o unitate de învățământ de stat, cu personalitate juridică, ce școlarizează elevi pentru nivelurile de învățământ, preșcolar cu program normal și prelungit, primar și gimnazial. Unitatea are șase structuri, două școli și patru grădinițe.

Școala Gimnazială ”Iulian Vesper” Horodnic de Sus, în baza statului ei în comunitatea locală, a resurselor de care dispune și a implementării strategiilor educaționale inovative, urmărește să ofere educație de calitate tuturor elevilor pentru îndeplinirea obiectivelor educaționale.

Obiectivele strategice ale unității sunt trasate pe trei direcții:îmbunătățirea participării la educație, îmbunătățirea rezultatelor învățării și îmbunătățirea stării de bine.

La nivel local, Primăria și Consiliul Local Horodnic de Sus își asumă susținerea școlii și a beneficiarilor săi. Responsabilitatea susținerii educației din comunitatea locală este vizibilă prin toate programele și proiectele de dezvoltare a infrastructurii școlare și cele sociale începând cu 2017 și până în prezent, astfel, instituția școlară și-a întărit statutul în comunitatea locală.

Misiunea

Şcoala Gimnazială ”Iulian Vesper” Horodnic de Sus asigură implementarea politicilor naționale ale educației și în același timp susține din perspectivă educațională, socială și culturală întreaga comunitatea locală.

Suntem o organizație care învață și ne străduim permanent pentru formarea și dezvoltarea competențelor copiilor și elevilor, la toate cele trei niveluri de învățământ pe care le școlarizăm, pentru îndeplinirea obiectivelor educației.

În același timp, suntem și o școală a comunității și încercăm prin toate demersurile să rezolvăm problemele de integrare a elevilor din grupurile dezavantajate și nu în ultimul rând să promovăm elevii capabili de performanță, punând la dispoziție o bază materială bogată într-un mediu plăcut și sigur pentru a satisface toate cele trei categorii de beneciari ai educației.

„O școală pentru toți, o educație pentru viață!”

Viziunea

Școala noastră, prin menirea sa, în baza statutului ei în comunitate, a tuturor resurselor de care dispune, a programelor și proiectelor în care se implică, urmărește continuu să ofere o educație de calitate tuturor elevilor, într-un climat plăcut, pentru îndeplinirea obiectivelor educaționale.