Despre noi

Şcoala Gimnazială ”Iulian Vesper”, Horodnic de Sus, județul Suceava, este din anul 2004 unitate cu personalitate juridică, ordonator secundar de credite şi funcţionează în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava (Ministerul Educației Naționale) și a Primăriei Horodnic de Sus.

Structurile subordonate Şcolii Gimnaziale ”Iulian Vesper”,  Horodnic  de  Sus,  începând  cu  anul  școlar 2010 – 2011 sunt:

– Grădinița cu Program Normal Nr. 1, Horodnic de Sus;

– Școala Gimnazială Nr. 2, Horodnic de Sus;

– Grădinița cu Program Normal Nr. 2, Horodnic de Sus;

– Școala Gimnazială Nr. 3, Horodnic de Sus;

– Grădinița cu Program Normal Nr. 3, Horodnic de Sus;

Deviza școlii

O școală pentru toți, o educație pentru viață !

Viziunea școlii

Școala  noastră  prin  menirea  sa,  este  centrul  educației  din  comunitate,  ea  este  aplecată  spre dezvoltarea personalității fiecărui elev, pentru a-i oferi șane reale în traseul educațional și în viață.

Misiunea școlii

Şcoala Gimnazială ”Iulian Vesper” Horodnic de Sus îşi asumă rolul de iniţiator şi susţinător al educaţiei în comunitate, de păstrător a tradiţiei locale, în spiritul protecţiei mediului înconjurător şi a prieteniei om-natură. Misiunea şcolii noastre este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi orientare profesională a elevilor în vederea adaptării socio – economice. Dezvoltarea în  parteneriat cu comunitatea locală a  unui mediu favorabil educației, ținând   cont   și   de   valorile  antreprenoriale,  tehnologice,  informaționale,  cultural,  religioase, ecologice, astfel încât fiecare elev să urmeze studiile în școli superioare sau profesionale, să beneficieze de șansa de a fie educat ca bun cetățean român și european.

Programul de funcţionare al şcolii:

a) Învăţământul preşcolar: 00 – 12.00

b) Învăţământul primar: 8.00 – 12.00

c ) Învăţământul gimnazial: 8.00 – 13:30/14.00

Programul cadrelor didactice se desfăşoară în intervalul 7.45/8.00 – 16.45/17.20, în funcţie de orarul fiecărei şcoli, iar programul compartimentului secretariat se desfăşoară în intervalul 8.00 – 16.00;

Personalul unității este structurat astfel:

– personal didactic: – profesori gimnaziu: 23

– profesori învățământ primar: 10

– profesori învățământ preșcolar: 7

– personal didactic auxiliar: secretar, contabil, administrator de patrimoniu: 3

– personal nedidactic: îngrijitoare, muncitori întreținere: 8

În ultimii ani s-au înființat în școala noastră:

Clubul de Badminton “Bucovina”– coord.: prof. Onica Gheorghe și prof. Stanichevici George Cristinel;

Cercul de istorie ”Trecutul de lângă noi” – coord.: prof. Scripcariu Gheorghe Ciprian;

Trupa de teatru școlar ”Iulian Vesper” – coord.: prof. Laurus Lenuța;

Revista școlară ”Cheia reușitei școlare” – coord.: prof. Laurus Lenuța;

Formația de dansuri populare ”Mugurașii” – coord.: înv. Onica Magdalena, înv. Grosu Mariana, înv. Sfichi Viorica.